E & V

Sinds 2001 is E&V architectuur en bouwtechniek B.V. een actieve en gepassioneerde speler op de veelzijdige bouwmarkt. Het bureau bestaat uit 1 eigenaar, te weten:

• Erik Elemans, opgegroeid en woonachtig in Oss, is in 1993 afgestudeerd als bouwkundig ingenieur (architect) aan de Technische Universiteit Eindhoven, vakgroep architectuur en stedenbouw. BNA-lid, ingeschreven in het architectenregister onder registratienummer: 1.941114.001.

De kracht van E&V bestaat uit de combinatie van creativiteit en bouwkundige deskundigheid en oprechte samenwerking. Deze bundeling, plus mijn bijna 30 jarige ervaring, komt ten goede aan de kwaliteit van de projecten.

Samen, met opdrachtgevers, exerne adviseurs en bouwers, streef ik naar een hoogwaardig gebouw en omgeving. Een streven waarin creativiteit, bruikbaarheid en leefbaarheid met hoofdletters geschreven dienen te worden.

Binnen de totale bouwmarkt is E&V vooral actief in de volgende sectoren:
• Woningen, zowel vrijstaand als geschakeld, appartementencomplexen, verbeteringen, uitbreidingen van bestaande woningen of complexen.
• Kantoren met of zonder bedrijfsruimten.
• Winkels
• Gemeenschapshuizen
• Interieuradviezen
• Haalbaarheidsstudies (architectonisch en stedenbouwkundig)

Naast de uiteenlopende ontwerpen, van modern tot klassiekere bouwstijlen en de daarbij horende technische uitwerking, kan ons bureau u vooraf een nauwkeurige raming geven van de te verwachten bouwkosten. Daarbij kunnen we de uitvoering van uw bouwwerk volledig begeleiden. Gedurende de bouw controleren en beheren we voor u de planning/bouwtijd, kwaliteit en bouwkosten. Voor het na-traject kunnen we al in een vroeg stadium voor u onderhoud en exploitatiekosten bepalen.

Op deze site kunt u onze ontwerpen zien waar wij met veel toewijding aan gewerkt hebben en geeft u een indicatie van de ideeën en werkzaamheden zoals wij die samen met de opdrachtgever van het project tot uitvoering hebben gebracht. De vormgeving van elk project is tot stand gekomen na intensieve samenwerking. Bijna alle relaties die zijn opgebouwd zijn langdurige relaties geworden.

Ik hoop u met de sfeerbeelden op onze site dusdanig te prikkelen en te enthousiasmeren dat we wellicht tot een kennismaking en vriendschappelijke samenwerking kunnen komen.
E & V
Gedreven door passie